Obsah

Noc s Andersenem 2014

Noc s Andersenem 2014

V pátek 4. dubna proběhl v naší knihovně desátý ročník pohádkové Noci s Andersenem, které se zúčastnilo 8 dětí a 4 pracovnice knihovny. Na příjemném večeru se podílel kastelán hradeckého zámku ing. Radek Přibyla, který děti provedl hradeckým zámkem. Na rozloučenou každému daroval pamětní list s motivem Robertova můstku. Po svačince v zámeckém parku děti hledaly poklad a procházkou přes Mariánské louky jsme došly do Café U Pekaře, kde jsme měli připravenou večeři.

Jako většina knihoven jsme se i my nechali inspirovat pátráním komisaře Vrťapky z knih Petra Morkese a tomu byl přizpůsobený zbytek večera. S laskavým svolením npor. Bc. Vladimíra Poláška B.B.S. nás navštívil prap. Bc. Petr Bárta, který děti seznámil s prací detektiva. Společně hledali na zemi stopy, které snímali a porovnávali s otisky bot účastníku NSA, všem dětem byly sejmuty otisky prstů, snímali otisky prstů ze sklenice a porovnávali je se svými. Zajišťovali důkazní materiál např. vlasy, nitky z oblečení apod., ověřovali pravost bankovek aj.  Prap. Bárta ukázky z práce kriminální policie obohatil příběhy z praxe, čímž sklidil úspěch nejen u dětí.

Následovala tradiční tvořivá dílnička, ve které si děti pod dohledem Tomáše Židka a jeho asistentů vyrobily pěkné dárky.

V dílně se děti dozvěděly, že se v knihovně stal zločin, se kterým si Policie neví zatím rady a uvítá proto pomoc soukromých detektivů. A právě děti se staly detektivy, kteří pomáhali zločince odhalit. Policie zajistila všechny stopy, které nám předala k dispozici – pachatelův vlas, nitku z jeho oblečení, stopu jeho boty, šifru, nějakou vstupenku s jeho rukopisem a sklenici, na které jsou otisky jeho prstů. Děti prošly všechny stanoviště, splnily zadané úkoly a získané poznatky si průběžně zapisovaly do „profilu pachatele“. Pak z „kartotéky podezřelých“ na základě zjištěných poznatků odhalily pachatele.  A tak byl zločin v knihovně odhalen! Vzácnou knihu ukradl student sportovního gymnázia Vítězslav Růžička, který se pod tíhou důkazů přiznal a dodal, že knihu ukradl na základě prohrané sázky se spolužákem.

Plánovanou stezku odvahy Národním domem nám zkomplikovala zkouška divadelního ochotnického souboru v kinosále.

A tak děti prostoj vyplnily vědomostními soutěžemi a malováním komisaře Vrťapky. Nakonec došlo       i na tolik očekávanou stezku odvahy, kde na děti dohlížela hodná strašidla, která se pak za dětmi přišla podívat do knihovny. Holkám vrtala v hlavě krása čarodějnice a ta nakonec každé dívce kouzlo krásy předala.

Pak už následovala večerka, děti zalehly do spacáků mezi regály s knihami a po nezbytné pohádce na dobrou noc všechny spokojeně usnuly.

Letošní spaní v knihovně se vydařilo, děti krásně spolupracovaly, byla na nich vidět snaha zvládnout všechny připravené úkoly, a to i přes to, že se některým už začala zmenšovat očka. Ta se nakonec rozsvítila, když všichni detektivové dostali průkaz detektiva na své jméno a hromádku odměn navíc.

Velké poděkování patří agentuře Tomino, kastelánovi hradeckého zámku Radku Přibylovi, obvodnímu oddělení Policie ČR v Hradci nad Moravicí, městu Hradec nad Moravicí a majiteli Café U Pekaře panu Lukáši Malíkovi. Buchty na svačinku napekla paní Anna Weberová.  

Noc s Andersenem se odehrála nejen v České republice na více než patnácti stech místech s účasti více než 80 tisíc dětí. Drobné dárky poskytla firma McDonald´s. 


Vytvořeno: 7. 4. 2014
Poslední aktualizace: 7. 4. 2014 13:30
Autor: