Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Opava Ostrava

MapaMK Benkovice MK Budišovice MK Branka MK Dolní Lhota MK Domoradovice MK Hlubočec MK Hrabství MK Hrabyně MK Jakubčovice MK Kajlovec MK Kyjovice MK Kružberk MK Nové Lublice MK Pustá Polom MK Skřipov MK Těškovice

Regionální funkce

Městská knihovna Hradec nad Moravicí  je od roku 2002 jednou z 15 pověřených knihoven v Moravskoslezském kraji zajišťujících výkon regionálních funkcí. Jedná se o odbornou metodickou pomoc menším knihovnám financovanou Ministerstvem kultury ČR. Od roku 2005 je program zajištění regionálních funkcí knihoven financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Stanovená částka na regionální funkce na rok 2022 je 785 000,- Kč.

Stanovená částka na regionální funkce na rok 2023 je 811 000,- Kč.

logo Moravskoslezského kraje

Knihovna zajišťuje regionální funkci pro 19 neprofesionálních knihoven, kterým poskytuje:

  • poradenskou a konzultační činnost pro základní knihovny, metodické návštěvy, plány, rozbory
  • jednání s představiteli obcí -  zřizovateli knihoven: informace o činnosti knihovny, řešení individuálních problémů jednotlivých knihoven (vybavení, nákup, personální obsazení …)
  • instruktáž nových knihovníků při personálních změnách v knihovnách
  • sumarizuje statistické výkazy jednotlivých knihoven
  • vzdělávání zaměstnanců základních knihoven, pořádání seminářů, porad a aktivů
  • tvorbu výměnných knihovních fondů, zajištění cirkulace a distribuce výměnných fondů pro základní knihovny provozované obcí
  • pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů základních knihoven
  • zajištění nákupu, zpracování a distribuci knihovních fondů, pořízených z prostředků obce, pro základní knihovny provozované obcí
  • pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů základních knihoven

 

Regionální knižní fond si můžete prohlédnout v našem on-line katalogu .