Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Příspěvek z futurologického kolokvia 1995


Sborník příspěvků ze třetího mezinárodního kolokvia "Koncipování budoucnosti v Evropě '95" - str. 96

(Kolokvium pořádala Občanská futurologická společnost ve dnech 26. - 29. června 1995 na Hradčanech v Praze)

 

Titulní strana sborníku (50.02 kB)

příspěvek Empatismus (476.31 kB)

 

Dodatečné poznámky mimo sborník z r. 2008

Vzdělávat novou generaci - budoucí rodiče - v oblasti rodičovské pedagogiky (parentiky) je vizí i učitele národů J. A. Komenského, který v knize Informátorium školy mateřské píše [Kapitola IV. V čem mládež hned od narození svého pomaličku cvičena a do šesti let věku svého vycvičena býti má]:

A protož jak daleko s nimi v které té věci do šesti svých let směřovati a jakými cestami jíti mají, již ukázáno býti má. .... Avšak poněvadž všeho toho základem jest život a zdraví dobré, ukáže se nejprve, jak toho rodičové dítkám svým dobývati a v něm utvrzovati mohou."

Má pravdu, nejprve je potřeba mládeži ukázat zákonitosti vývoje dítěte v předškolním věku, pak teprve je oprávněné od rodičů vyžadovat, aby podporovali u svých dětí celkový rozvoj sociálních schopností, návyků a vštěpovali žádoucí vědomostí, tím podporovali rozvoj jejich dovedností.

Skutečnost svědčí o tom, že čím méně rodiče o výchově ví, tím více jsou přesvědčeni, jak výchově rozumí. Přetrvávající dlouhodobý společenský problém: Rodiče neví, co neví. A čím méně o výchově ví, tím více jsou přesvědčení, jak výchově rozumí.

Pojem "empatismus" k roku 2016

Empatismus označuje směr vývoje společnosti, který zdůrazňuje význam schopnosti "empatie" pro rozvoj humánní společnosti - mírumilovné a nesobecké. Zahrnuje osvětu o společenském významu této vyšší sociální schopnosti, o projevech v chování není-li empatie rozvinutá a o rozvíjení této schopnosti: věkové kritické období pro rozvoj a předpoklady k rozvoji empatie, faktory brzdící a podněcující a rozvoj empatie u dětí.

                                                                                                       Stanislav Hendrych

 

V současné době je pojem "empatismus" uveden i v některých internetových slovnících:

  • http://slovnik-cizich-slov-online.info/cojeto?slovo=empatismus
  • http://azslovnik.cz/empatismus